Ètica i compliment

Canal de denúncies

Al Grup Metrovacesa tenim el convenciment que la conducta i les bones pràctiques d‟una empresa són molt més que una declaració d‟intencions.

Per això habilitem aquest Canal perquè els qui ho desitgin puguin comunicar a través d’aquest els Fets denunciables indicats a la Política del Sistema Intern d’informació i defensa del denunciant.

Totes les comunicacions fetes a través d’aquest canal seran tractades d’acord amb la Llei 2/2023, garantint la confidencialitat de les parts implicades i permetent l’enviament de comunicacions
anònimes quan l’informant així ho desitgi. Per garantir millor aquest compromís i evitar situacions de conflicte d’interès, les comunicacions realitzades a través d’aquest canal són rebudes per persona externa a l’organització.

IMPORTANT: Només cal comunicar per aquest mitjà els fets denunciables conforme la nostra Política del Sistema Intern d’informació i defensa del denunciant.

En tot cas, és possible informar davant de l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant o davant de les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, de qualssevol fets denunciables de conformitat amb la Llei esmentada, directament o prèvia comunicació a través d’aquest Canal.

I, si us plau, recordeu que per a comunicacions que no hagin de ser objecte del Canal de denúncies, estarem encantats que ens les faci arribar a través de les vies indicades a la secció de Contacte per a qüestions sobre Clients, Promocions, Sòl, Projectes, Delegacions , etc.

 

Enviar denúncia